Per saber-ne més

Com annex al CONTRACTE D’ACTUACIÓ de l’espectacle Pao Reial  figuren com requeriments tècnics els següents punts: 

MATERIAL TÈCNIC 
 • Carretilla manipuladora manitou o maquina similar amb braç de 6 metres i per a 500kg d’elevació amb conductor.
• Els manipuladors per manipular la titella  (a concretar). 
 
MUNTATGE I DESMUNTATGE  
 • Espai de muntatge de 20X20m (aprox.) el  més a prop possible del punt d’inici de l’itinerant o en el mateix punt.
• Escomesa de llum de 220V.
• Possibilitat d’espai cobert en cas de pluja per fer el muntatge. Sota la pluja no es muntarà l’estructura.
• Desmuntatge en el punt on s’acaba l’espectacle. Haurà tenir vigilància i tanques per delimitar el pas. 
 
REGIDORIA 
 • Es necessària l’assignació d’una persona de contacte amb capacitat de decisió en relació a l’actuació de Pao Reial, des de l’arribada de la companyia, durant el muntatge i l’actuació i fins que se’n va la companyia.
• Vigilància des de que se inicia el muntatge, durant, en els moments  en que no hi ha actuació i el desmuntatge.  
 
L’ ORGANIZACIÓ          
• Pòlissa de responsabilitat civil per part del contractant. 
 
DURANT L’ ESPECTACLE    
• Durant el recorregut les dimensions mínimes del carrer han de ser 4,5 metres d’ample x 6 metres d’alçada, amb el mínim d’obstacles possibles.
• En cas de tenir que fer corbes la longitud tindrà que ser de 8 metres. 
 
VEHICLE DE LA COMPANYIA   
 • Aparcament vigilat pel vehicle de la companyia (durant tota l’estància en el lloc d’actuació)
• El vehicle ha de poder arribar fins al lloc de muntatge i desmuntatge.